Omslutande healing

Vi erbjuder omslutande healing på vår gård norr om Varberg som är ett mycket kraftfullt sätt att fyllas med ny energi samt påbörja ett helande arbete.

Omslutande healing

Omslutande healing är en mycket kraftfull och kärleksfull healing kanaliserad från stjärnkonstellationen Plejaderna och stjärnan Merope.

Under många år har jag blivit vägledd från denna stjärna i mitt arbete som healer. Här hämtar jag hem kunskap och visdom att använda i den nya tid som nu är här. Energierna är kopplade till UPPSTIGNINGENS TIDEVARV. En tid då allt på Moder Jord håller på att återställas till sitt ursprung.

Hur fungerar omslutande healing?

Under en behandling fylls du på av den nya tidens energier, ett helandearbete sker på kroppen, själens och andens nivåer. Energierna flödar via ditt magnetiska energifält till varje liten enskild cell, mikrocell och det sker omkodningar i ditt eget unika DNA. Kärleksenergier går in och transformerar, renar och rensar bort de tunga, gamla minnen du burit med dig på din resa under dina liv här på Moder Jord. Det är nu möjligt att i denna tid frigöras från alla dessa belastande minnen.

Bli ditt sanna jag

Du får också hjälp att öppna upp ditt hjärta, ditt djupaste inre och samtidigt verktyg, som hjälper dig att vara i ditt sanna jag. Ny tids energier fylls på och förstärks, då vi lever i en tid där vi förhöjs energimässigt för att vara i balans med den nya tid som nu är här.

Behandling som öppnar upp

Uppstigningskällornas källa är med under behandlingen. Arbete sker då för att frigöra dig från fysiska dilemman, samtidigt som du öppnas upp och ställs in i högre frekvenser, för växande in i högre dimensioner, energierna flödar. Detta sker tillsammans med Moder Jord.

Trygg vägledning

Din ängel är vid behov närvarande och delar med sig av sin kunskap, så också din egen vägledare och guide. Du knyts samman med din egen ursprungskälla. Vägledning sker under hela behandlingen. Vid behov används trumma.

Under behandlingen ligger du bekvämt på en bänk. Behandling kan även utföras på distans.

Healing i kärlek

Jag har under många år utbildat mig och arbetat för att säkerställa min utveckling till uppstigningens, kärlekens och ljusets tjänare. Det ljus som nu tar större och större plats hos oss alla på Moder Jord.

Din investering:

En djup ingående behandling på 2 tim. 1300 kr.

Känner du/önskar du bli fri från gamla belastningar, vara i din sanning och utvecklas in i en högre dimension är du varmt välkommen att boka tid för en behandling. Jag finns på vår fina gård utanför Varberg.

Några ord från en av våra kunder

Jag har varit hos Karin på healingbehandlingar i omkring 5 år. Jag går i perioder när jag känner att jag behöver extra hjälp. För mig är kunskap om min helhet viktig. Det är en av anledningarna att jag går hos Karin på healing, hon arbetar så. Jag berättar för henne om vad som händer i min kropp. Sedan lämnar jag över mig till hennes kunskaper och guider. Varje gång hittar de olika läkande vägar, för att jag ska kunna gå vidare i min process.

Jag har ett specifik tillfälle jag skulle vilja berätta om. Jag har under en längre period kämpat med hjärntrötthet, självklart arbetar jag med olika verktyg för att minska på den. För att göra en lång historia kort så var det dags för ytterligare en behandling hos Karin.

Under healingen rensade Karin kanalerna, höjde energinivån, fyllde på nya energier m.m. Två dagar senare var min hjärntrötthet till 80% borta. Karins healing är ett av mina viktigaste verktyg som jag använder mig av, när jag känner att kroppen, knoppen och själen behöver hjälp på vägen. Tack Karin för din kunskap och ödmjukhet. Finns bara ett ord, tacksamhet.

Yvonne Kullenstjärna